já a vnučka
Program konference navržen
autor Bohumil Havel - Pátek, 21. květen 2010, 13.08
 
Připravili jsme program konference. Na přípravě se podíleli jak autoři příspěvků a prezentací, tak Programový a Organizační výbor konference.
Děkujeme všem za spolupráci, za pořadatele
Bohumil Havel