Program konference

Přednášky a prezentace budou probíhat ve dvou konferenčních dnech. Po úvodní společné části budou rozděleny podle témat do paralelních sekcí.

Program je navržen a zveřejněn.

Seznam doposud přijatých přednášek a prezentací naleznete v databázi příspěvků.

Sekce e-learningových prezentací

Součástí konference je i sekce e-learningových prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů, kurzů v systému Moodle a jiné ukázky práce. Zde mohou autoři předvést své zajímavé a úspěšné projekty/kurzy/řešení formou posteru nebo osobně (předpokládá se prezentace 10 minut a 5 minut na diskuzi).

Workshopy

Souběžně s prezentací příspěvků budou v rámci konference v počítačových učebnách probíhat (půldenní) dílny/kurzy zaměřené na praktické užití Moodle.
Dílny jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou dle svého zaměření rozděleny na dílny pro uživatele a pro administrátory.

Dílny jsou akreditovány MŠMT v rámci vzdělávacího programu pro systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přehled workshopů:
A1 - Možnosti LMS Moodle pro administrátory - začátečníky
A2 - Možnosti LMS Moodle pro administrátory - pokročilé
U1 - Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - začátečníky
U2 - Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - pokročilé

Součástí workshopu A2 bude i blok Davida Mudráka věnovaný novinkám v Moodle 2.0.
Ceny workshopu najdete v sekci "Termíny a poplatky". Počet účastníků workshopu je omezen (max. 20).
Doba trvání jednoho workshopu: cca 4 hodiny.

Přihlaste se na workshop registračním formulářem konference. Z důvodu velkého zájmu je registrace workshopů zastavena.

Předpokládaný harmonogram konání workshopů:

1.den 2.den - dle zájmu účastníků
U1 - Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - začátečníky A2 - Možnosti LMS Moodle pro administrátory - pokročilé
A1 - Možnosti LMS Moodle pro administrátory - začátečníky U2 - Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - pokročilé
U2 - Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - pokročilé
A2 - Možnosti LMS Moodle pro administrátory - pokročilé

Harmonogram konání workshopů není definitivní a bude upřesněn podle přihlášených účastníků.

Last modified: Friday, 21 May 2010, 01:01 PM