Call for Papers

PDF CFP - česká verze / PDF CFP - English ke stažení.

Forma příspěvku

Příspěvky je možné posílat ve dvou režimech

  1. Plné příspěvky procházející recenzním řízením.
    • Prosíme autory o zaslání plného textu příspěvku v délce nepřesahující šest stran B5. Je povinností autora prezentovat přijatý článek na konferenci.
  2. Sekce e-learningových prezentací.
    • Prosíme autory o zaslání abstraktu. Každý vystavený kurz/řešení/projekt mají autoři možnost představit formou posteru nebo osobně (předpokládá se 10 min. prezentace a 5 min. na diskuzi).

Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno.

Odeslání příspěvku

Zaslání příspěvku probíhá formou uložení do databáze Moodle. Po přihlášení se do systému konference autor vyplní požadované údaje, vloží příspěvek a odešle jej do systému.

Finální verze příspěvků je nutno připravit a následně odeslat v požadovaném formátu:

Šablony obsahují další instrukce pro použití. Příspěvky odesílejte ve formátu pdf.

Pro tištěný sborník abstraktů se při odeslání příspěvku vyžaduje vyplnění názvu příspěvku, jména autorů, abstraktu příspěvku v přednášeném jazyce a klíčových slov v přednášeném jazyce a kontaktních informací.

Autor příspěvku při odesílání poskytuje souhlas s publikací obsahu.

Odeslání příspěvku - kliknutím na tento odkaz se Vám otevře databáze příspěvků, kde můžete přidat a odeslat svůj příspěvek.

Pro vstup do databáze je nezbytný uživatelský účet do systému MoodleMoot.cz. Pokud jej ještě nemáte založený, systém Vám nabídne možnost založení účtu.

Vytvoření nového účtu

Publikování přijatých příspěvků

Přijaté příspěvky představují výběr ze zaslaných příspěvků. Abstrakty plných příspěvků i příspěvků do sekce e-learningových prezentací budou publikovány v tištěném sborníku abstraktů s ISBN. Plné příspěvky a prezentace budou publikovány na internetu. Alespoň jeden z autorů se musí na konferenci registrovat.

Last modified: Monday, 6 June 2011, 10:55 AM