Programový výbor

 • Mgr. Monika Ambrožová, lektorská a poradenská činnost v oblasti dalšího vzdělávání
 • RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • RNDr. Miroslava Černochová, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • RNDr. Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o
 • Mgr. Nina Hrtoňová, Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
 • Prof. Ing. Pavel Jura, CSc., Vysoké učení technické v Brně
 • Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc., Univerzita Karlova v Praze
 • PhDr. David Mudrák, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
 • Mgr. Daniel Mikšík, Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta
 • PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., Výzkumný ústav pedagogický
 • Doc. Ing. Lubica Stuchlíková, Ph.D., Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Ing. Petr Škoda, Moodle.com
 • PhDr. Tamara Váňová, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta
 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., ZČU Plzeň, Fakulta pedagogická
 • Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc, Česká zemědělská univerzita v Praze , EUNIS-CZ
 • Doc. Ing. Martin Weiter, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně

Organizační výbor

Předseda: Ing. Jaroslav Hindra, PragoData Consulting, s.r.o.

 • Ing. Ing-Paed. Václav Friedrich, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • RNDr. Bohumil Havel, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Marek Kocan, PragoData Consulting, s.r.o.
 • Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA, Centrum výpočetních a informačních služeb VUT
 • Ing. David Pačes, Centrum výpočetních a informačních služeb VUT
 • Mgr. Anna Váňová, PragoData Consulting, s.r.o.
 • PhDr. Tamara Váňová, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • Mgr. Alena Zalejská, PragoData Consulting, s.r.o.
Last modified: Wednesday, 12 May 2010, 10:14 AM