Program konference

Program ke stažení

Doplnili jsme odkazy na databázi příspěvků, kde najdete příspěvky a mnohé presentace.

Zahájení Konec Program 10.6.2010


Sekce 1 - Aula VUT - dopoledne
moderátor Marek Kocan
8:00 9:00 Registrace
9:00 9:20 Zahájení konference, úvodní slova
9:20 9:30 Pozdrav Martina Dougiamase
9:30 10:00 David Mudrák


Moodle 2.0
10:00 10:30 Dana Bauerová


Schopnost a způsobilost „být current“ jako klíčový cíl učení se.
10:30 11:00 Přestávka
11:00 11:30 Jakub Vlček


Microsoft Live@Edu
11:30 12:00 Stanislav Szkandera


Softwarové nástroje Adobe pro e-learning, video, grafiku a webdesign
12:00 12:30 Daniela Binková, Jaroslav Musil


YSoft, IMPROMAT
12:30 13:00 Marek Kocan


Moodle partnerství - zisk pro vás (prezentace)
(článek)
13:00 14:00 Polední přestávka

Sekce 1 - Aula VUT - odpoledne
moderátor Bohumil Havel
14:00 14:20 David Pačes


LMS Moodle jako celoškolský e-learningový systém na VUT v Brně – řešení a zkušenosti
14:20 14:40 Zuzana Horváthová, Petr Špirhanzl


Elektronické testovanie - motivačný faktor štúdia
14:40 15:10 Marek Kocan


Integrujme s Moodlem (prezentace)
(článek)
15:10 15:40 Přestávka
15:40 16:10 Andreas Hruska, Katarzyna Potocka


The E-Learning system of Vienna University of Technology – adaptations, enhancements and extensions of Moodle to meet teaching and learning needs of the future
16:10 16:40 Gergely Rakoczi


Evaluation of eye movements: How do students percieve teaching materials within Moodle?
16:40 17:00 Klára Císařová, Martin Vlasák, Igor Kopetschke


„Živě na webu“ aneb klasický streaming již nestačí
17:15 18:00 Společný panel - diskuse,
prostory Dvorany Centra VUT

Sekce 2 - Štukový sál (3.03) - odpoledne
moderátorka Ľubica Stuchlíková
14:00 14:30 Ladislav Šiška


Číselně individualizovaná zadání formou cloze úloh v Moodle
14:30 14:50 František Smrčka


Problematika vytváření e-opor v LMS Moodle
14:50 15:10 Stanislava Pavlíková


Pohled studentů prezenční formy studia na e-learning
15:10 15:30 Vojáčková Hana


E-learning na VŠPJ a Metodika tvorby distančních studijních materiálů
15:30 16:00 Přestávka
16:00 16:20 Vilém Pechanec, Aleš Vávra


Realizace e-learningových kurzů celoživotního vzdělání pro oblasti klimatu a jeho změn (E-klima) v prostředí LMS Moodle
16:20 16:40 Ludvík Zimčík


Praktické zkušenosti s nasazením LMS MOODLE v malé vesnické škole
16:40 17:00 Martina Majorová


E-learning vo výučbe predmetov Štatistika a Ekonometria na FEM SPU v NitreZahájení Konec Program 10.6.2010


Sekce 3 - Zasedací místnost prorektorů (2.25) - odpoledne
moderátor Libor Soška
14:00 14:15 Helena Novotná


Výuka 3D modelování s podporou e-learnimgu na FAST VUT
14:15 14:35 Jarmila Helmanová, Milan Hála


Zavedení blended learningu na vysoké škole s pomocí ESF
14:35 14:50 Jan Skůpa


E-learnigový kurz Informační výchova VUT
14:50 15:05 Daniela Růžičková


E-learning na Metodickém portálu
15:05 15:20 Jana Vejvodová


On-line kurz Informační a komunikační technologie v předmětu český jazyk a literatura
15:20 15:20 Andrea Jindrová, Julie Poláčková


On-line kurz Analýza dotazníkového šetření
15:00 15:30 Přestávka
15:30 15:45 Tomáš Nosek, Aleš Bezrouk


Využití MSL konceptu při tvorbě kurzů pro praktika z lékařské biofyziky
15:45 16:00 Ondřej Sukup, Lukáš Richtera


Virtuální chemická laboratoř I - elektronický studijní materiál
16:00 16:15 Danuše Bauerová, Hana Poštulková


Projekt ELDOŠ, eLearning do škol!
16:15 16:30 Danuše Bauerová, Hana Poštulková


Projekt EU Women
16:15 16:30 Linda Pospíšilová, Petr Krčmář


eLearningový kurz „English for Health Studies”

10.6.2010 Počítačové učebny
9:00 12:15 Workshop U1, Bohumil Havel, učebna 3.39
9:00 12:15 Workshop A1, Luděk Šulák, učebna 1.24
14:00 17:15 Workshop U2, Tamara Váňová, učebna 1.24
14:00 17:15 Workshop A2, Daniel Mikšík, učebna 3.39


Zahájení Konec Program 11.6.2010


Sekce 1 - Aula VUT - dopoledne
moderátor Jaromír Marušinec
9:00 9:30 Jan Wagner


Moodle a Google
9:30 10:00 Jiří Rambousek


E-learning na VŠ – rok zhruba sedmý
10:00 10:20 Martin Weiter, Martin Vala, Oldřich Zmeškal, Jiří Navrátil


Komplexní podpora výuky fyziky prostřednictvím MOODLE
10:20 10:50 Andreas Hruska


Learning Quality Management - Activity Support for Moodle
10:50 11:20 Přestávka
moderátor Martin Weiter
11:20 11:40 Alena Varhanová


Příprava k maturitě s plnou podporou moodlu
11:40 12:00 Roman Úlovec, Jaroslava Úlovcová


Motivace
12:00 12:30 Ľubica Stuchlíková, Jana Benkovská, Ján Šebok


The Experiences with Forums in MOODLE/Skúsenosti s fórami v MOODLE
12:30 13:00 Jiří Hrbáček


Na co Moodle sám nestačí
13:00 13:10 Závěr
Sekce 2 - Štukový sál (3.03) - dopoledne
moderátor Marek Kocan
10:00 10:20 Michal Bílek


Šablona opory pro LMS Moodle
10:20 10:40 Miroslava Černochová


Tvorba elearningových kurzů jako příležitost k rozvíjení pedagogických kompetencí v přípravě učitelů na PedF UK v Praze
10:40 11:00 Martin Němec


Překladatelská cvičení online
11:00 11:30 Přestávka
11:30 12:00 Václav Friedrich, Renata Majovská


Moodle jako lék na krizi matematiky?
12:00 12:15 Jarmila Fictumová


Angličtina – konverzace pro pokročilé: volně přístupné materiály pro samostudium i výuku
Sekce 3 - Zasedací místnost prorektorů (2.25) - dopoledne
moderátor Bohumil Havel
10:00 10:20 Milan Beneš, Hana Růžanská


E-learning v kombinovaném studiu andragogiky a personálního řízení na FF UK v Praze
10:20 10:40 Mikuláš Gangur


Projekt „Brána na VŠ“ a jeho řešení s využitím volně dostupných autorských nástrojů
10:40 11:00 Jiří Miškar


Využití testů Hot Potatoes implementovaných do prostředí MOODLE
11:00 11:30 Přestávka
11:30 11:50 Hana Pařilová


Textilní zbožíznalství 2
11:50 12:10 Marková Marie, Bubela Josef


Možnosti využití informačních technologií ve specializačním vzdělávání sester a porodních asistentek
12:10 12:30 Martina Skalková


Blended learning ČJL s podporou LMS Moodle
12:30 12:50 Piotr Zubek, Lukáš Richtera


Názvosloví anorganické chemie - elektronický studijní materiál
11.6.2010 Počítačové učebny
9:00 12:15 Workshop U2, Tamara Váňová, učebna 1.24
9:00 12:15 Workshop A2, Daniel Mikšík, učebna 3.39
Last modified: Thursday, 24 June 2010, 09:28 AM