Motto konference

Moodle – technologie efektivních a úsporných řešení.

Záštita

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

Témata

 1. Moodle 2.0, stav, novinky a budoucnost
 2. Rozsáhlé projekty nasazení Moodle
 3. Speciální moduly Moodle, eportfolio
 4. Řízení vzdělávání (témata pro neuniverzitní sektor)
 5. Pedagogické výstupy pro e-výuku
 6. Vzdělávací projekty podporované evropskými fondy s využitím e-learningu
 7. Ukázky úspěšných řešení z praxe
 8. MŠMT projekty pro školství

Pro koho je konference určena

Konference je zaměřena na uživatele, příznivce a zájemce o Moodle od začátečníků až po profesionály. Programově je orientovaná na výměnu názorů a zkušeností s využitím e-learningu pro elektronické a kombinované vzdělávání.

Konference je určena pro účastníky

 • z vysokých škol, univerzit, kde využívají Moodle k podpoře výuky a distančního vzdělávání,
 • ze základních a středních škol, kde využívají Moodle k elektronické podpoře výuky, nejčastěji v rámci vzdělávacích projektů s podporou evropského sociálního fondu (ESF),
 • z veřejné správy, kde realizují celoživotní vzdělávání zaměstnanců,
 • ze společností, které realizují vzdělávání zaměstnanců vlastních i externích. I zde je možné využít podpory evropských fondů,
 • využívající možnosti presentovat svůj projekt v rámci diseminace – části publicity informací o projektu, informování o průběhu projektu nebo seznámení s aktivitami projektu,
 • kteří se zajímají o Moodle a e-learning.

Pozvánka

Stáhněte si pozvánku.

Last modified: Thursday, 13 May 2010, 03:48 PM