Termíny

   
Odeslání příspěvku k recenznímu řízení 26. března 2010
6. dubna 2010
Odeslání abstraktů do sekce e-learningových prezentací 30. dubna 2010
Oznámení autorům o přijetí příspěvku do sborníku 3. května 2010
Oznámení autorům o přijetí příspěvku do sekce e-learningových prezentací 3. května 2010
Včasná registrace na konferenci nebo workshop 8. května 2010
Odeslání finálních tiskových verzí 14. května 2010
Odeslání finálních příspěvků do sekce e-learningových prezentací 14. května 2010
Ukončení elektronické registrace na konferenci 7. června 2010
Konání konference 10.a 11. června 2010

Poplatky


Včasné vložné Vložné
Základní vložné 1 200 Kč 1 700 Kč
Zahraniční účastníci 60 EUR 80 EUR
Studenti 800 Kč 1 100 Kč
Studenti (přednášky *) 250 Kč 300 Kč
 

Workshop **obsazeno 600 Kč 750 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Poplatek ve výši „včasného vložného“ je podmíněn registrací a odeslanou platbou do konce termínu včasného vložného.

Vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích obou dnů konference, tištěný sborník abstraktů, občerstvení v průběhu konference a účast na společenském večeru.

(*) Studentské vložné zahrnuje účast na přednáškách a prezentacích konference a tištěný sborník abstraktů.

(**) Účast na workshopu je oddělená akce. Vložné na workshop nezahrnuje účast na konferenci.


Last modified: Wednesday, 19 May 2010, 04:08 PM